สพป.กาฬสินธุ์.๓.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
46030001304711046030471 นามนราษฎร์สงเคราะห์3นามนนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047116.57376163103.7921655
46030002304721046030472 บ้านโนนเที่ยง2นามนนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047216.570025103.7677217
46030003304731046030473 คำยิ่งหมีมณีเวทย์4นามนนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047316.56116667103.774465
46030004304741046030474 สามัคคีวิทยาคม5นามนนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047416.5580302103.8001704
46030005304751046030475 เย็นสยามวิทยา14นามนนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047516.51877452103.7750084
46030007304661046030466 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์11ยอดแกงนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603046616.60558211103.72598
46030008304671046030467 หนองหญ้าปล้อง6ยอดแกงนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603046716.6597679103.7564425
46030009304681046030468 บ้านแห่เจริญวิทย์3ยอดแกงนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603046816.57138769103.718791
46030010304691046030469 หนองโพนสูง5ยอดแกงนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603046916.65571273103.738498
46030011304831046030483 สงเปลือยวิทยายน9สงเปลือยนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048316.60529803103.8262113
46030012304841046030484 หัวงัววิทยาคม4สงเปลือยนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048416.62225002103.7900498
46030013304851046030485 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
8สงเปลือยนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048516.63904626103.7843345
46030014304861046030486 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
6สงเปลือยนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048616.62096533103.7810373
46030015304821046030482 หนองบัวใน4หนองบัวนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048216.5540597103.8715267
46030016304791046030479 ยิ่งสันต์วิทยา1หนองบัวนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047916.56789781103.8354502
46030017304801046030480 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
7หนองบัวนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048016.56609406103.8543226
46030018304811046030481 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
2หนองบัวนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048116.5568767103.8581936
46030019304781046030478 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง3หลักเหลี่ยมนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047816.57817467103.8228234
46030020304761046030476 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม4หลักเหลี่ยมนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047616.57139852103.8209012
46030021304771046030477 สังคมพัฒนา5หลักเหลี่ยมนามน46230นามน http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603047716.547962103.8115169
46030022302491046030249 กุดค้าวเทพพิทยา4กุดค้าวกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603024916.5091307104.009111
46030023302501046030250 บ้านหนองโง้ง5กุดค้าวกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603025016.49634421103.9966712
46030024302301046030230 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์13กุดหว้ากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603023016.51798442104.1229966
46030025302311046030231 บ้านวังมน3กุดหว้ากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603023116.52851104.13734
46030026302321046030232 บ้านขุมขี้ยาง12กุดหว้ากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603023216.5105046104.2157094
46030027302331046030233 บ้านห้วยแดง10กุดหว้ากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603023316.5255137104.1282797
46030028302341046030234 บ้านโคกโก่ง5กุดหว้ากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603023416.5308132104.1924675
46030029302351046030235 นาไคร้ประชาสรรค์7กุดหว้ากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603023516.5022445104.1788679
46030030302361046030236 กุดหว้าวิทยา1กุดหว้ากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603023616.51991359104.1064969
46030031302391046030239 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์12จุมจังกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603023916.43736965104.0788927
46030032302411046030241 บ้านนาเหนือ4จุมจังกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603024116.41547849104.066125
46030033302371046030237 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์9จุมจังกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603023716.463104.0978942
46030034302381046030238 หนองจระเข้เรืองศิลป์15จุมจังกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603023816.45485487104.1096456
46030035302511046030251 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์9แจนแลนกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603025116.547405103.9776959
46030036302471046030247 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง3แจนแลนกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603024716.57013653104.0106605
46030037302481046030248 แจนแลนวิทยา8แจนแลนกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603024816.55372032104.0090395
46030038302541046030254 นาโกวิทยาสูง1นาโกกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603025416.59771849104.0579127
46030039302551046030255 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์2นาโกกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603025516.5880065104.0562755
46030040302561046030256 โคกหวายราษฎร์สามัคคี5นาโกกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603025616.6010923104.0501153
46030041302451046030245 บ้านคำอีหงษ์12นาขามกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603024516.5046936103.9387124
46030042302461046030246 บ้านคำป่าหว้าน6นาขามกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603024616.56668536103.918151
46030043302421046030242 นาขามวิทยา3นาขามกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603024216.51795577103.9186893
46030044302431046030243 บ้านสุขเจริญ17นาขามกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603024316.48375397103.9312062
46030045302441046030244 บอนเขียวราษฎร์บำรุง13นาขามกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603024416.519854103.956642
46030046302221046030222 บ้านโนนสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น
10บัวขาวกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603022216.5299051104.0725796
46030047302231046030223 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 1945บัวขาวกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603022316.49866015104.0535566
46030048302181046030218 บ้านกกตาล4บัวขาวกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603021816.4950766104.0348062
46030049302191046030219 สามัคคีบัวขาว12บัวขาวกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603021916.5509756104.0547218
46030050302201046030220 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)13บัวขาวกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603022016.5509976104.0448654
46030051302211046030221 บ้านดอนอุมรัว8บัวขาวกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603022116.5189918104.0842402
46030052302161046030216 บ้านบัวขาว(วันครู 2500)1บัวขาวกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603021616.53838603104.0558311
46030053302171046030217 หนองหูลิงเจริญเวทย์3บัวขาวกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603021716.52823607104.0383756
46030054302251046030225 สมสะอาดพิทยาสรรพ์1สมสะอาดกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603022516.4516431104.0365637
46030055302241046030224 บ้านดงมัน4สมสะอาดกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603022416.48111244104.0456609
46030056302401046030240 หนองบัวทองวิทยาเสริม5สมสะอาดกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603024016.41410085104.0520583
46030057302611046030261 สามขาราษฎร์บำรุง2สามขากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603026116.4946469103.967345
46030058302621046030262 บ้านคุย6สามขากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603026216.4582289103.9443099
46030059302631046030263 บ้านบึงทอง9สามขากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603026316.471564103.988045
46030060302641046030264 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง7สามขากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603026416.4619274103.9915557
46030061302651046030265 บ้านแก้งเดื่อ8สามขากุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603026516.4466969104.0084665
46030063302281046030228 บ้านห้วยม่วง4หนองห้างกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603022816.5935151104.1308114
46030064302291046030229 หนองสระพังวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
3หนองห้างกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603022916.5433708104.0899518
46030065302261046030226 หนองห้างฉวีวิทย์1หนองห้างกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603022616.5608448104.1030288
46030066302271046030227 หนองห้างอำนวยวิทย์2หนองห้างกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603022716.55579257104.1002414
46030067302591046030259 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)4เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603025916.5913596103.9852356
46030068302601046030260 มะนาววิทยาเสริม3เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603026016.6163935103.9884757
46030069302521046030252 บ้านกุดฝั่งแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
6เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603025216.5762068103.9579038
46030070302531046030253 บ้านจอมทอง5เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603025316.6049087103.967485
46030071302571046030257 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์7เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603025716.61980941104.0069149
46030072302581046030258 ดงเหนือประชาสรรค์9เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603025816.6251598104.0195411
46030073302711046030271 บ้านกลาง6เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603027116.437327104.130866
46030074302671046030267 เหล่าไฮงามวิทยาสูง1เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603026716.48581104.144324
46030075302681046030268 บ้านสวนผึ้ง4เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603026816.4417083104.1870984
46030076302691046030269 บ้านหนองเม็ก12เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603026916.439783104.211971
46030077302701046030270 บ้านโนนยาง3เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์46110 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603027016.4485462104.1391731
46030078303471046030347 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง2กุดปลาค้าวเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034716.7146344104.0924116
46030080303381046030338 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา1กุดสิมคุ้มใหม่เขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603033816.68425909104.0802247
46030081303391046030339 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
6กุดสิมคุ้มใหม่เขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603033916.68376064104.034192
46030082303401046030340 บ้านโนนสำราญ5กุดสิมคุ้มใหม่เขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034016.667049104.0752691
46030083303461046030346 กุดสิมวิทยาสาร16คุ้มเก่าเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034616.692281104.0905789
46030084303441046030344 บ้านดงหมู12คุ้มเก่าเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034416.65672683104.1404845
46030085303451046030345 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา13คุ้มเก่าเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034516.6783907104.1005086
46030086303421046030342 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม11สงเปลือยเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034216.6431428104.1326412
46030087303431046030343 บ้านนาวี7สงเปลือยเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034316.64945235104.1459605
46030088303411046030341 หนองแสงถวิลราษฎร์12สงเปลือยเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034116.6447724104.1164074
46030089303491046030349 บ้านส้มป่อย4สระพังทองเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603034916.7180145104.0481369
46030090303501046030350 บ้านกุดกอก5สระพังทองเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603035016.7068613104.057646
46030091303511046030351 โคกมะลิวิทยา1สระพังทองเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603035116.7096679104.0721543
46030092303521046030352 บ้านหนองผือ7หนองผือเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603035216.74060537104.0689991
46030093303531046030353 บ้านโพธิ์ไทร2หนองผือเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603035316.7696805104.0819128
46030094303541046030354 บ้านโพนนาดี10หนองผือเขาวง46160เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603035416.73239823104.0951085
46030095304071046030407 บ้านโพนแพง10ดินจี่คำม่วง46180เมิงเขาวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040716.95998479103.7000468
46030096304111046030411 บ้านดินจี่11ดินจี่คำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603041116.9278924103.7281606
46030097304121046030412 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)3ดินจี่คำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603041217.047194103.622721
46030098303871046030387 คำม่วงจรัสวิทย์8ทุ่งคลองคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603038716.94213608103.6399421
46030099303881046030388 ทุ่งคลองวิทยา1ทุ่งคลองคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603038816.9410537103.6410714
46030100303891046030389 บ้านเก่าเดื่อ6ทุ่งคลองคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603038916.95815138103.6416224
46030101303901046030390 โป่งนกเปล้า2ทุ่งคลองคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039016.94040891103.6094425
46030102303911046030391 บ้านคำพิมูล3ทุ่งคลองคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039116.92395895103.5970981
46030103304011046030401 บ้านนาไร่เดียว6นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040116.9954149103.6226134
46030104304021046030402 บ้านโนนค้อ11นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040216.98511443103.6592287
46030105304031046030403 นาทันวิทยา1นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040316.9777325103.6444907
46030106304041046030404 บ้านหนองสระพัง2นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040416.96108356103.5990243
46030107304051046030405 บ้านโจดนาตาล4นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040516.97089394103.6233473
46030108304061046030406 บ้านดงสวนพัฒนา15นาทันคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040617.0498575103.5709197
46030109304081046030408 บ้านนาบอน1นาบอนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040816.881697103.6829028
46030110304091046030409 สะพานหินวิทยาคม3นาบอนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040916.86472912103.6690312
46030111304101046030410 บ้านโนนศรีสวัสดิ์7นาบอนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603041016.851481103.653391
46030112303921046030392 คำเมยราษฎร์พัฒนา5นาบอนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039216.9156108103.6502957
46030113304001046030400 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง8นาบอนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603040016.831664103.6726477
46030114303991046030399 ชุมชนหนองยางวิทยาคม1เนินยางคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039916.77678768103.6421335
46030115303961046030396 บ้านหนองม่วง9เนินยางคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039616.82030206103.6558947
46030116303971046030397 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา6เนินยางคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039716.80573167103.675975
46030117303981046030398 สูงเนินวิทยาคม10เนินยางคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039816.78635333103.661595
46030118303951046030395 บ้านใหม่ชัยมงคล8โพนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039516.84714379103.6385192
46030119303931046030393 ชุมชนโพนพิทยาคม3โพนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039316.8628709103.6161037
46030120303941046030394 หนองซองแมวผดุงวิทย์9โพนคำม่วง46180แพรวาคำม่วง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603039416.83828167103.6074667
46030121303301046030330 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา1แซงบาดาลสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603033016.80424044103.7276027
46030122303311046030331 บ้านบัวสามัคคี6แซงบาดาลสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603033116.85072577103.7017928
46030123303321046030332 คำเม็กวิทยา7แซงบาดาลสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603033216.8105416103.6924791
46030124303331046030333 บ้านเหล่าภูพานวิทยา4แซงบาดาลสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603033316.83500362103.7515771
46030125303341046030334 โพธิ์คำประชาสรรค์9แซงบาดาลสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603033416.8507109103.7141754
46030126303351046030335 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
#เรียนรวมทุกชั้น
3แซงบาดาลสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603033516.79070597103.702569
46030127303361046030336 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ5แซงบาดาลสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603033616.7981383103.6839742
46030128303371046030337 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
#เรียนรวมทุกชั้น
10แซงบาดาลสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603033716.8440357103.7052063
46030129303221046030322 บ้านกอกวิทยาคม3ผาเสวยสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603032216.758408103.784074
46030130303231046030323 บ้านแก้งกะอาม10ผาเสวยสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603032316.77886369103.8367154
46030131303241046030324 บ้านขมิ้น8ผาเสวยสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603032416.782878103.833219
46030132303271046030327 หนองบัววิทยาสรรพ์1ผาเสวยสมเด็จ460150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603032716.760249103.785524
46030133303291046030329 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
#เรียนรวมทุกชั้น
7ผาเสวยสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603032916.7623797103.8420973
46030134303211046030321 มหาไชยโคกกว้างวิทยา10มหาไชยสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603032116.816125103.7569283
46030135303251046030325 หนองสนมราษฎร์อำนวย4มหาไชยสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603032516.8013302103.7450155
46030136303261046030326 บ้านคำหม่วย5มหาไชยสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603032616.78636273103.7706777
46030137303281046030328 ดงบังนาแก้ววิทยา6มหาไชยสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603032816.798536103.784355
46030138302961046030296 ชุมชนบ้านบอนวิทยา6ลำห้วยหลัวสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603029616.67903485103.7934431
46030139303001046030300 บ้านสร้างแสน9ลำห้วยหลัวสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603030016.69338777103.7969253
46030140303011046030301 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา4ลำห้วยหลัวสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603030116.6545393103.7935504
46030141303041046030304 บ้านหนองป่าอ้อย1ลำห้วยหลัวสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603030416.729158103.79385
46030142302971046030297 หนองแสงวิทยาเสริม2ศรีสมเด็จสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603029716.75106187103.7248729
46030143303031046030303 บ้านโนนสะอาด3ศรีสมเด็จสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603030316.73720958103.7316205
46030144303071046030307 บ้านคำกุงหนองอิดุม6ศรีสมเด็จสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603030716.7553865103.7128002
46030145302951046030295 บ้านสี่แยกสมเด็จ4สมเด็จสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603029516.708132103.7484748
46030146302981046030298 หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)1สมเด็จสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603029816.7276967103.7607237
46030147302991046030299 สมเด็จประชานุเคราะห์9สมเด็จสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603029916.6883608103.7375642
46030148303021046030302 หนองกุงสมเด็จ8สมเด็จสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603030216.690966103.759309
46030149303121046030312 หนองแวงวิทยานุกูล1หนองแวงสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603031216.695349103.7286949
46030150303131046030313 บ้านโนนชาด15หนองแวงสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603031316.6414957103.6897452
46030151303141046030314 บ้านสร้างแก้ว13หนองแวงสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603031416.6815805103.6768991
46030152303151046030315 บ้านหนองผ้าอ้อม7หนองแวงสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603031516.62125868103.707094
46030153303161046030316 โคกกลางสมเด็จ4หนองแวงสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603031616.6680161103.6950719
46030154303171046030317 คำไผ่ประชาสามัคคี6หนองแวงสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603031716.676248103.694672
46030155303181046030318 หนองขามวิทยา2หนองแวงสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603031816.682343103.722511
46030156303191046030319 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)11หนองแวงสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603031916.6336169103.6650352
46030158303111046030311 บ้านหนองไผ่5หมูม่นสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603031116.7552557103.6698671
46030159303091046030309 บ้านนาทัน4หมูม่นสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603030916.76968248103.6834976
46030160303101046030310 บ้านดงแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
8หมูม่นสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603031016.75259999103.6394655
46030161303051046030305 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์11หมูม่นสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603030516.7392464103.6745687
46030162303061046030306 แก่งพฤๅชัยวิทยา7หมูม่นสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603030616.7393176103.6749974
46030163303081046030308 บ้านบึงโคกสะอาด6หมูม่นสมเด็จ46150 http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603030816.7502287103.6465823
46030164304941046030494 คำบงพิทยาคม1คำบงห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049416.65514854103.8421314
46030165304951046030495 คำหมุนผดุงเวทย์2คำบงห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049516.658553103.824292
46030166304961046030496 บ้านหนองมะงง4คำบงห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049616.7008499103.8080033
46030167304971046030497 บ้านคำม่วง5คำบงห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049716.727123103.860979
46030168304981046030498 บ้านปลาขาว6คำบงห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049816.69484699103.863902
46030169304901046030490 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
6ไค้นุ่นห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049016.6178635103.9522873
46030170305041046030504 บ้านเหล่าสีแก้ว5ไค้นุ่นห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050416.615128103.911347
46030171304871046030487 ไค้นุ่นวิทยาพูน8ไค้นุ่นห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048716.6180728103.9553694
46030172304881046030488 อุปรีศรีวิทยา3ไค้นุ่นห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048816.61001004103.9345629
46030173304891046030489 บ้านผึ้ง4ไค้นุ่นห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603048916.592506103.939297
46030174305031046030503 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 65นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050316.44135379103.326394
46030175304911046030491 บ้านห้วยผึ้ง3นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049116.6446699103.9086954
46030176304921046030492 บ้านหนองแสง14นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049216.6570797103.9160642
46030177304931046030493 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 210นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049316.6470695103.8901419
46030178304991046030499 บ้านห้วยฝา13นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603049916.6756852103.8833474
46030179305011046030501 บ้านหนองขอนแก่น8หนองอีบุตรห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050116.57822517103.874371
46030181305001046030500 หนองอีบุตรไพรเวทย์3หนองอีบุตรห้วยผึ้ง46240เมืองสามอ่าง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050016.609392103.873423
46030182305051046030505 บ้านนาคู10นาคูนาคู46250เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050516.7581387104.0247105
46030183305061046030506 บ้านวังเวียง6นาคูนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050616.74723104.0218337
46030184305121046030512 บ้านชาด8นาคูนาคู46250เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603051216.79309765104.0402257
46030185305171046030517 นาสีนวลวิทยา3นาคูนาคู46250เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603051716.76193328104.0062327
46030186305191046030519 สามเพื่อนพัฒนา7โนนนาจานนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603051916.72007129104.0015471
46030187305201046030520 บ้านจาน9โนนนาจานนาคู46250เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603052016.72914845104.002718
46030188305211046030521 โคกนาดี5โนนนาจานนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603052116.74288646103.989967
46030189305231046030523 บ้านหนองห้าง4โนนนาจานนาคู46250เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603052316.71051544104.0216634
46030190305261046030526 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)2โนนนาจานนาคู46250เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603052616.72815059103.9836433
46030191305131046030513 นางามวิทยา3บ่อแก้วนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603051316.8156809104.025151
46030192305141046030514 หินลาดนารายณ์สาร8บ่อแก้วนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603051416.79542017103.9905093
46030193305151046030515 บ้านบ่อแก้ว1บ่อแก้วนาคู46250เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603051516.793284103.990789
46030194305161046030516 บ้านม่วงกุล5บ่อแก้วนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603051616.766161103.986011
46030195305181046030518 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร2ภูแล่นช้างนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603051816.7053568103.9951108
46030196305251046030525 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
8ภูแล่นช้างนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603052516.6447221103.9558705
46030197305241046030524 บ้านน้ำปุ้น4ภูแล่นช้างนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603052416.67779464103.9736082
46030198305221046030522 บ้านโนนศาลา3ภูแล่นช้างนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603052216.69828112104.0026136
46030199305111046030511 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
1สายนาวังนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603051116.777723104.076502
46030200305071046030507 บ้านนากระเดา5สายนาวังนาคู46250เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050716.73986588104.0325236
46030201305081046030508 บ้านกุดตาใกล้7สายนาวังนาคู46250เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050816.7331713104.0331914
46030202305091046030509 บ้านนากุดสิม8สายนาวังนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603050916.74742657104.0551477
46030203305101046030510 บ้านหนองขามป้อม2สายนาวังนาคู46160เสรีไทนาคู http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104603051016.773376104.063909