ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองสนมราษฎร์อำนวย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030135
PERCODE 6 หลัก30325
กระทรวง 10 หลัก1046030325
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองสนมราษฎร์อำนวย
ชื่อ (อังกฤษ)Nongsanomradumnuay
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลมหาไชย
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030325
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8013302
Longitude
103.7450155

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน