ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านกกตาล
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030048
PERCODE 6 หลัก30218
กระทรวง 10 หลัก1046030218
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกกตาล
ชื่อ (อังกฤษ)koktal
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบัวขาว
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030218
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.4950766
Longitude
104.0348062

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน