ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านหนองขอนแก่น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030179
PERCODE 6 หลัก30501
กระทรวง 10 หลัก1046030501
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขอนแก่น
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGKHONKAN
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองอีบุตร
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030501
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.57822517
Longitude
103.874371

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน