ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030133
PERCODE 6 หลัก30329
กระทรวง 10 หลัก1046030329
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhamin (Sakhaphungeon )
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลผาเสวย
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030329
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.7623797
Longitude
103.8420973

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน