ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านปลาขาว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030168
PERCODE 6 หลัก30498
กระทรวง 10 หลัก1046030498
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปลาขาว
ชื่อ (อังกฤษ)banplakhaow
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคำบง
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030498
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.69484699
Longitude
103.863902

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน