ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030081
PERCODE 6 หลัก30339
กระทรวง 10 หลัก1046030339
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนสวาง
ชื่อ (อังกฤษ)banphonsawang
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030339
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.68376064
Longitude
104.034192

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน