ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030039
PERCODE 6 หลัก30255
กระทรวง 10 หลัก1046030255
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)Nagopisalratoopatham
หมู่ที่2
ถนนกุฉินารายณ์-เขาวง
หมู่บ้าน
ตำบลนาโก
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030255
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.5880065
Longitude
104.0562755

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน