ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030195
PERCODE 6 หลัก30518
กระทรวง 10 หลัก1046030518
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchon Phulaenchang Khachen Phitthayakhan
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030518
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.7053568
Longitude
103.9951108

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน