ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านม่วงกุล
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030194
PERCODE 6 หลัก30516
กระทรวง 10 หลัก1046030516
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงกุล
ชื่อ (อังกฤษ)Muangkul School
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030516
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.766161
Longitude
103.986011

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน