ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
คำยิ่งหมีมณีเวทย์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030003
PERCODE 6 หลัก30473
กระทรวง 10 หลัก1046030473
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คำยิ่งหมีมณีเวทย์
ชื่อ (อังกฤษ)kumyingmeemaneewet
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนามน
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030473
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.56116667
Longitude
103.774465

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน