ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองซองแมวผดุงวิทย์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030120
PERCODE 6 หลัก30394
กระทรวง 10 หลัก1046030394
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองซองแมวผดุงวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)Nong Songmaeo Phadung Wit School
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลโพน
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030394
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.83828167
Longitude
103.6074667

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน