ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านหนองป่าอ้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030141
PERCODE 6 หลัก30304
กระทรวง 10 หลัก1046030304
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองป่าอ้อย
ชื่อ (อังกฤษ)BANHNONGPAOI
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลลำห้วยหลัว
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030304
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.729158
Longitude
103.79385

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน