ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030078
PERCODE 6 หลัก30347
กระทรวง 10 หลัก1046030347
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
ชื่อ (อังกฤษ)Kudplakhaoratbamrung
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกุดปลาค้าว
อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030347
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.7146344
Longitude
104.0924116

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน