ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030116
PERCODE 6 หลัก30397
กระทรวง 10 หลัก1046030397
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhokpeumpoonpittaya
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเนินยาง
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030397
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.80573167
Longitude
103.675975

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน