ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองสระพังวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030064
PERCODE 6 หลัก30229
กระทรวง 10 หลัก1046030229
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองสระพังวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)nongsapangvittayakran
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองห้าง
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030229
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.5433708
Longitude
104.0899518

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน