ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านโพธิ์ไทร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030093
PERCODE 6 หลัก30353
กระทรวง 10 หลัก1046030353
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพธิ์ไทร
ชื่อ (อังกฤษ)banphosai school
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองผือ
อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030353
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.7696805
Longitude
104.0819128

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน