ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030031
PERCODE 6 หลัก30239
กระทรวง 10 หลัก1046030239
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
ชื่อ (อังกฤษ)kokklangradpitak
หมู่ที่12
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลจุมจัง
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030239
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.43736965
Longitude
104.0788927

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน