ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านกุดฝั่งแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030069
PERCODE 6 หลัก30252
กระทรวง 10 หลัก1046030252
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดฝั่งแดง
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUDFANGDANG
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเหล่าใหญ่
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030252
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.5762068
Longitude
103.9579038

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน