ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองแวงวิทยานุกูล
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030149
PERCODE 6 หลัก30312
กระทรวง 10 หลัก1046030312
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองแวงวิทยานุกูล
ชื่อ (อังกฤษ)NONGWAENGWITTAYANUKUL
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองแวง
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030312
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.695349
Longitude
103.7286949

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน