ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านผึ้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030173
PERCODE 6 หลัก30489
กระทรวง 10 หลัก1046030489
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผึ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Banphueng
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไค้นุ่น
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030489
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.592506
Longitude
103.939297

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน