ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านเหล่าสีแก้ว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030170
PERCODE 6 หลัก30504
กระทรวง 10 หลัก1046030504
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่าสีแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)BANLAOSEEKAEW
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลไค้นุ่น
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030504
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.615128
Longitude
103.911347

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน