เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030471
46030002 บ้านโนนเที่ยง นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030472
46030003 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030473
46030004 สามัคคีวิทยาคม นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030474
46030005 เย็นสยามวิทยา นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030475
46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030466
46030008 หนองหญ้าปล้อง นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030467
46030009 บ้านแห่เจริญวิทย์ นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030468
46030010 หนองโพนสูง นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030469
46030011 สงเปลือยวิทยายน นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030483
46030012 หัวงัววิทยาคม นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030484
46030013 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030485
46030014 ดงสวางวรวิทย์
#เรียนรวมทุกชั้น
นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030486
46030015 หนองบัวใน นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030482
46030016 ยิ่งสันต์วิทยา นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030479
46030017 หนองบัวนอก
#เรียนรวมบางชั้น
นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030480
46030018 หนองบัวกลาง
#เรียนรวมบางชั้น
นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030481
46030019 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030478
46030020 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030476
46030021 สังคมพัฒนา นามนhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030477
46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030347
46030080 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030338
46030081 บ้านโพนสวาง
#เรียนรวมทุกชั้น
เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030339
46030082 บ้านโนนสำราญ เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030340
46030083 กุดสิมวิทยาสาร เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030346
46030084 บ้านดงหมู เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030344
46030085 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030345
46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030342
46030087 บ้านนาวี เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030343
46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030341
46030089 บ้านส้มป่อย เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030349
46030090 บ้านกุดกอก เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030350
46030091 โคกมะลิวิทยา เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030351
46030092 บ้านหนองผือ เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030352
46030093 บ้านโพธิ์ไทร เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030353
46030094 บ้านโพนนาดี เขาวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030354
46030095 บ้านโพนแพง คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030407
46030096 บ้านดินจี่ คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030411
46030097 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030412
46030098 คำม่วงจรัสวิทย์ คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030387
46030099 ทุ่งคลองวิทยา คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030388
46030100 บ้านเก่าเดื่อ คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030389
46030101 โป่งนกเปล้า คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030390
46030102 บ้านคำพิมูล คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030391
46030103 บ้านนาไร่เดียว คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030401
46030104 บ้านโนนค้อ คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030402
46030105 นาทันวิทยา คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030403
46030106 บ้านหนองสระพัง คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030404
46030107 บ้านโจดนาตาล คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030405
46030108 บ้านดงสวนพัฒนา คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030406
46030109 บ้านนาบอน คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030408
46030110 สะพานหินวิทยาคม คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030409
46030111 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030410
46030112 คำเมยราษฎร์พัฒนา คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030392
46030113 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030400
46030114 ชุมชนหนองยางวิทยาคม คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030399
46030115 บ้านหนองม่วง คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030396
46030116 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030397
46030117 สูงเนินวิทยาคม คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030398
46030118 บ้านใหม่ชัยมงคล คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030395
46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030393
46030120 หนองซองแมวผดุงวิทย์ คำม่วงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030394
46030164 คำบงพิทยาคม ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030494
46030165 คำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030495
46030166 บ้านหนองมะงง ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030496
46030167 บ้านคำม่วง ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030497
46030168 บ้านปลาขาว ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030498
46030169 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030490
46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030504
46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030487
46030172 อุปรีศรีวิทยา ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030488
46030173 บ้านผึ้ง ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030489
46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030503
46030175 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030491
46030176 บ้านหนองแสง ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030492
46030177 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030493
46030178 บ้านห้วยฝา ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030499
46030179 บ้านหนองขอนแก่น ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030501
46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้งhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030500
46030182 บ้านนาคู นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030505
46030183 บ้านวังเวียง นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030506
46030184 บ้านชาด นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030512
46030185 นาสีนวลวิทยา นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030517
46030186 สามเพื่อนพัฒนา นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030519
46030187 บ้านจาน นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030520
46030188 โคกนาดี นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030521
46030189 บ้านหนองห้าง นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030523
46030190 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030526
46030191 นางามวิทยา นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030513
46030192 หินลาดนารายณ์สาร นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030514
46030193 บ้านบ่อแก้ว นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030515
46030194 บ้านม่วงกุล นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030516
46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030518
46030196 บ้านพรหมสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030525
46030197 บ้านน้ำปุ้น นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030524
46030198 บ้านโนนศาลา นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030522
46030199 บ้านจอมศรี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030511
46030200 บ้านนากระเดา นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030507
46030201 บ้านกุดตาใกล้ นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030508
46030202 บ้านนากุดสิม นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030509
46030203 บ้านหนองขามป้อม นาคูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030510