ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านโนนสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030046
PERCODE 6 หลัก30222
กระทรวง 10 หลัก1046030222
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonsawan
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบัวขาว
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030222
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.5299051
Longitude
104.0725796

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน