ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองบัวใน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030015
PERCODE 6 หลัก30482
กระทรวง 10 หลัก1046030482
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองบัวใน
ชื่อ (อังกฤษ)nongbuanai
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030482
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5540597
Longitude
103.8715267

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน