ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านดงมัน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030055
PERCODE 6 หลัก30224
กระทรวง 10 หลัก1046030224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงมัน
ชื่อ (อังกฤษ)Bandongman
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสมสะอาด
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030224
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.48111244
Longitude
104.0456609

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน