ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านคำป่าหว้าน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030042
PERCODE 6 หลัก30246
กระทรวง 10 หลัก1046030246
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำป่าหว้าน
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhampawan
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาขาม
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030246
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.56668536
Longitude
103.918151

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน