ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
คำม่วงจรัสวิทย์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030098
PERCODE 6 หลัก30387
กระทรวง 10 หลัก1046030387
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คำม่วงจรัสวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)Khammuangjaratwit
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งคลอง
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030387
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.94213608
Longitude
103.6399421

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน