ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านขุมขี้ยาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030026
PERCODE 6 หลัก30232
กระทรวง 10 หลัก1046030232
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขุมขี้ยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhumkeeyang
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดหว้า
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030232
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5105046
Longitude
104.2157094

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน