ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองบัววิทยาสรรพ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030132
PERCODE 6 หลัก30327
กระทรวง 10 หลัก1046030327
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองบัววิทยาสรรพ์
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbua Witthayasan School
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลผาเสวย
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์460150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030327
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.760249
Longitude
103.785524

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน