ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
สามขาราษฎร์บำรุง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030057
PERCODE 6 หลัก30261
กระทรวง 10 หลัก1046030261
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สามขาราษฎร์บำรุง
ชื่อ (อังกฤษ)Samkharatbamrung
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสามขา
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030261
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.4946469
Longitude
103.967345

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน