ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030097
PERCODE 6 หลัก30412
กระทรวง 10 หลัก1046030412
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลดินจี่
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030412
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.047194
Longitude
103.622721

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน