1,436

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา47533.08%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด906.27%
ทะเบียนโรงเรียน815.64%
สรุป นร.รายชั้นเรียน704.87%
ตารางจำแนก.เพศ624.32%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง614.25%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด533.69%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา493.41%
บุคลากรเกษียณอายุ463.20%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ443.06%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ภาพรวมระดับจังหวัด392.72%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน362.51%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น342.37%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ332.30%
ผลสอบ O-Net312.16%
คณะกรรมการ231.60%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน211.46%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง201.39%
ผลสอบ NT181.25%
ผลสอบ RT151.04%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา120.84%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ90.63%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด80.56%
โครงการในโรงเรียน80.56%
นร.จำแนกตามอายุ80.56%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส80.56%
นร.จำแนกตามความพิการ70.49%
นร.ขาดแคลน70.49%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด60.42%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง60.42%
นร.จบการศึกษา ป.650.35%
รายงานบริหารงบประมาณ40.28%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน20.14%
นร.จำแนกตามศาสนา20.14%
นร.จบการศึกษา ม.620.14%
นร.จบการศึกษา ม.320.14%
นร.จำแนกตามสัญชาติ10.07%
สถิติ/บริการ0-
นร.เดินทางเกิน 3 กม.0-
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ0-
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง0-
ข้อมูลสถานศึกษา0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-
แนวโน้ม จำนวน นร.0-