ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
กุดสิมวิทยาสาร
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030083
PERCODE 6 หลัก30346
กระทรวง 10 หลัก1046030346
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กุดสิมวิทยาสาร
ชื่อ (อังกฤษ)kudsimwittayasran
หมู่ที่16
ถนนมิ่งเมือง1
หมู่บ้าน
ตำบลคุ้มเก่า
อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030346
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.692281
Longitude
104.0905789

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน