ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
นาไคร้ประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030029
PERCODE 6 หลัก30235
กระทรวง 10 หลัก1046030235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาไคร้ประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Nakraiprachasan
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกุดหว้า
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030235
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.5022445
Longitude
104.1788679

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน