ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
โคกมะลิวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030091
PERCODE 6 หลัก30351
กระทรวง 10 หลัก1046030351
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โคกมะลิวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Kokmaliwittaya
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสระพังทอง
อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030351
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.7096679
Longitude
104.0721543

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน