ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านบึงโคกสะอาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030163
PERCODE 6 หลัก30308
กระทรวง 10 หลัก1046030308
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบึงโคกสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)Banbuengkhoksaart
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหมูม่น
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030308
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.7502287
Longitude
103.6465823

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน