ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านโพนแพง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030095
PERCODE 6 หลัก30407
กระทรวง 10 หลัก1046030407
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนแพง
ชื่อ (อังกฤษ)Banponephang
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลดินจี่
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030407
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.95998479
Longitude
103.7000468

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน