ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
สามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030004
PERCODE 6 หลัก30474
กระทรวง 10 หลัก1046030474
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สามัคคีวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Samakhewitthayakhom
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนามน
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030474
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.5580302
Longitude
103.8001704

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน