ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองโพนสูง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030010
PERCODE 6 หลัก30469
กระทรวง 10 หลัก1046030469
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองโพนสูง
ชื่อ (อังกฤษ)nongponsung
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลยอดแกง
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030469
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.65571273
Longitude
103.738498

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน