ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านคำม่วง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030167
PERCODE 6 หลัก30497
กระทรวง 10 หลัก1046030497
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHUMMUANG
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลคำบง
อำเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030497
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.727123
Longitude
103.860979

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน