ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านหนองขามป้อม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030203
PERCODE 6 หลัก30510
กระทรวง 10 หลัก1046030510
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขามป้อม
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhongkhampom
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสายนาวัง
อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030510
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.773376
Longitude
104.063909

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน