ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030086
PERCODE 6 หลัก30342
กระทรวง 10 หลัก1046030342
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonkudbodvitayaserm
หมู่ที่11
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสงเปลือย
อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030342
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.6431428
Longitude
104.1326412

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน