ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านสุขเจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030044
PERCODE 6 หลัก30243
กระทรวง 10 หลัก1046030243
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสุขเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)sukjaroen
หมู่ที่17
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาขาม
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030243
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.48375397
Longitude
103.9312062

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน