ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองแสงถวิลราษฎร์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030088
PERCODE 6 หลัก30341
กระทรวง 10 หลัก1046030341
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองแสงถวิลราษฎร์
ชื่อ (อังกฤษ)Nongsaengthawilrat
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสงเปลือย
อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030341
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6447724
Longitude
104.1164074

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน