ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030067
PERCODE 6 หลัก30259
กระทรวง 10 หลัก1046030259
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)
ชื่อ (อังกฤษ)Thairathwittaya 35 (khamkang)
หมู่ที่4
ถนนสมเด็จ - มุกดาหาร
หมู่บ้าน
ตำบลเหล่าใหญ่
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030259
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.5913596
Longitude
103.9852356

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน