ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านแห่เจริญวิทย์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030009
PERCODE 6 หลัก30468
กระทรวง 10 หลัก1046030468
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแห่เจริญวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)BANHAEJAREARNWIT
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลยอดแกง
อำเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030468
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.57138769
Longitude
103.718791

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน