ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
มหาไชยโคกกว้างวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030134
PERCODE 6 หลัก30321
กระทรวง 10 หลัก1046030321
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มหาไชยโคกกว้างวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Mahachaikokkwangwittaya
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลมหาไชย
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030321
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.816125
Longitude
103.7569283

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน