ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
บ้านดงสวนพัฒนา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก46030108
PERCODE 6 หลัก30406
กระทรวง 10 หลัก1046030406
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงสวนพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)bandongsonputtana
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาทัน
อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030406
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.0498575
Longitude
103.5709197

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน