ทะเบียนโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์.๓
หนองห้างอำนวยวิทย์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก46030066
PERCODE 6 หลัก30227
กระทรวง 10 หลัก1046030227
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองห้างอำนวยวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)nonghangamnouywit
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองห้าง
อำเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์46110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030227
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.55579257
Longitude
104.1002414

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน